Điều khoản và Điều kiện

Spread the love

Chào mừng bạn đến với trang web euf.edu.vn, trang web chính thức của Blog Kiến Thức Tài Chính Ngân Hàng. Trước khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

Nội dung trang web

Trang web cung cấp thông tin và nội dung về tài chính và ngân hàng. Mọi thông tin và lời khuyên trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế cho việc tư vấn từ các chuyên gia tài chính và ngân hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc tính phù hợp của thông tin trên trang web và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin đó.

Sử dụng thông tin

Bạn được phép sử dụng thông tin trên trang web chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc tái sản xuất, phân phối hoặc sử dụng thông tin trên trang web cho mục đích thương mại hoặc công cộng đều cần có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi.

Bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền liên quan đến nội dung trên trang web (bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, biểu đồ, video, âm thanh) thuộc về chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Liên kết bên ngoài

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Những liên kết này chỉ được cung cấp như một tiện ích và không ngụ ý sự chấp thuận hoặc liên kết với các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc tính phù hợp của nội dung từ các trang web bên ngoài. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài là do sự riêng của bạn và có thể tác động đến máy tính hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web bên ngoài này.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính an toàn tuyệt đối của thông tin trên Internet và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự truy cập trái phép hoặc sử dụng trái phép của thông tin cá nhân.

Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web hoặc các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý rằng việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đều đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Luật áp dụng

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ tuân theo luật pháp hiện hành của Việt Nam.

Vui lòng lưu ý rằng việc sử dụng trang web euf.edu.vn là tương đối an toàn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn không có rủi ro. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc sử dụng trang web và đảm bảo tính an toàn của mình trong quá trình sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.