Liên Hệ

Spread the love

Thông Tin Liên hệ

Đây là trang liên hệ của Blog Tài Chính EUF

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua gmail: eufblogtaichinh@gmail.com

Đây là trang blog tài chính ngân hàng Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, trong trường hợp bạn đang tìm địa chỉ liên lạc của trường thì có thể thông qua các phương thức sau:

Google map:  https://goo.gl/maps/

Facebook: www.facebook.com/uef.edu.vn

Website hiện tại của trường: https://www.uef.edu.vn/